THOR Turkey

Teknik Servis

THOR’un stratejik olarak konumlandırılmış, son derece kalifiye bilim adamlarından oluşan Teknik Servis Merkezleri, müşterilerimize benzersiz teknik destek, mevzuat desteği ve ruhsatlandırma konularında yardım sunar.

Biyositler ile ilgilimüşteri hizmetleri

Politikamız, müşterilerimizle birebir temas ve sürekli destek ile çalışarak, bilimsel değerlendirmeye dayalı optimum maliyet-etkin biyosit önerileri sunmaktır. Kapsamlı mikrobiyolojik test paketimiz kutu içi ve kuru film koruma (Challenge) testleri, sterilite testleri ve yerinde işletme hijyen denetimlerini içerir. Kimya laboratuvarlarımız, çeşitli analitik teknikler kullanarak tüm biyosidal aktifleri test etmek için tam donanımlıdır.

Alev Geciktirici Testi

Dünya çapında uzman teknik servis ve uygulama laboratuvarlarından oluşan ağımız, alev geciktirici testlerini gerçekleştirmek için tam donanımlıdır. THOR, yangın güvenliği ile ilgili yeni gelişmeler ve mevzuatlar konusunda tam olarak güncel kalmamızı sağlamak için düzenleme yapan Resmi kurumlar ve çeş itli sektörlerden dernek ve birlikler ile yakın bir şekilde çalışır.