THOR, kimya endüstrisinin çevreye karşı özel sorumluluklarının farkındadır ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratan teknolojinin, ürünlerin, test protokollerinin ve uygulamaların sürekli gelişimine kendini adamıştır.

Çevre Politikası

THORGrup, kapsamlı çevre yönetim sistemleri geliştirmiştir. Tüm THOR ürünleri ISO 9001 kalite işareti altında üretilir ve mevcut ve çevre yetkilileri tarafından öngörülen tüm yasal düzenlemelere uygundur. Bununla birlikte, felsefemiz sadece bu sınırlar içinde kalmak değil, aynı zamanda yeni ve iyileştirilmiş endüstri standartlarının belirlenmesinde proaktif olmaktır.

Azalt. Yeniden Kullan. Geri Dönüştür

THOR Specialties Limited (İngiltere)'deki ambalajlamafaaliyetleri, 2007 Üretici Sorumluluk Yükümlülükleri (Ambalaj Atıkları) Yönetmelikleri uyarınca "Satış" olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma kapsamındaki THOR yükümlülükleri “Comply Direct” tarafından koordine edilir. Detaylar aşağıdaki bağlantıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

https://www.complydirect.com/the-recycling-room

Sosyal Politika

Uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan politikamız, çalışanların hayatlarının eğitim ve yeni fırsatlarla sürekli iyileştirilmesi için bir standart oluşturur. Aynı zamanda politikamız çalışanların, sadece iş ilişkisi kapsamındafirma yararına yönelik davranışlarını değil, aynı zamanda genel olarak toplumun yararını gözeten çabalarımıza da katılmaya teşvik ettiğimiz iş ortaklarımıza yönelik davranışlarını da kapsar. Aşağıda kurumsal sosyal sorumluluk politikamızla ile ilgili belgeyi bulabilirsiniz: