Thor Logo

Global Ağ

THOR gerçek bir çokuluslu firmadır. Grubumuzun merkezi Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır ve Almanya, Meksika ve Çin'de ana üretim tesisleri ve teknik servis merkezleri bulunmaktadır. Diğer ülkelerdeki üretim birimleri ve operasyon merkezleri dünya çapında stratejik olarak konumlandırılmıştır.
THOR’un kapsamlı küresel ağı yalnızca hızlı teslimatı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm pazarlardaki müşterilerimizin THOR’un rakipsiz teknik desteğine kolayca erişimini sağlar.